top of page

 

Prisliste gjeldende fra 22.05.2021

Provisjon

1,5 – 2,9 % av salgssum 

Minsteprovisjon kr. 49.000,-

Tilretteleggingsgebyr

kr. 12 000,-

Visningshonorar 

kr. 2 500,- per time

etter medgått tid inkl kjøring

Oppgjørshonorar

kr. 8 500,-

 

Annonsering/markedsføring

kr. 16 000,-

(finn.no og sosiale medier)

 

E-takst

kr. 3.500,-

Oppslag i grunnboken

kr. 350,-

Innhenting av offentlig informasjon

fra kr. 1 423,- til 7 000,-

(avhenger av kommune og grunnbok)

Tinglysing av panterettsdokument med urådighetserklæring

kr. 480,- (andel)

kr. 585,- (selveier)

Fotografering

fra kr. 3 500,- 

Faktureres direkte av fotograf, se www.imotiv.no

Tilstandsrapport

kr. 3 500 for leilighet 

kr. 8 500 for rekkehus, tomannsbolig og enebolig

Faktureres direkte av takstmann

Utlysing av forkjøpsrett

kr. 7 344,-

Gjelder kun borettslag med vedtektsbestemt utlysning

Behandling pr. utleggspant

kr. 1 800,-

Valgfri eierskifteforsikring

I tillegg kommer evt valgfri eierskifteforsikring Söderberg & Partners

(oppgitt pris gjelder ved utført tilstandsrapport):

 

Alle typer boliger med andelsnummer eller aksjenummer

2,72‰ minimum kr. 3 400,- maksimalt kr. 25 000,-

Leiligheter, rekkehus eller to/flermannsboliger med seksjonsnummer

3,78‰ minimum kr. 5 300,- maksimalt kr. 30 000,-

 

Alle boliger som brukes til fritidsformål og hyttetomter

5,61‰ minimum kr. 7 750,- maksimalt kr. 50 000,-

 

Enebolig, rekkehus, to-/flermannsbolig og tomter med eget gnr/bnr med tilstandsrapport

4,85‰ minimum kr 10 000,- maksimalt kr. 50 000,-

Alle typer fritidsboliger/fritidstomter tilstandsrapport

5,33‰ minimum kr 7 750,- maksimalt kr. 50 000,-

 

Alternativ til provisjon av salgssum er timepris

kr. 2.500,- samt overnevnte kostnader. 

Informasjon fra forretningsfører

fra 0 - 4 000,- avhengig av tilknytning og evt gebyr

Eierskiftegebyr

fra kr. 0,- til 6 500,-

(andelsbolig/aksjebolig/eierseksjon)

For pris på ditt boligsalg, kontakt oss på tlf 924 90 425.

bottom of page